------/

Alla olevasta "OnLine Tulokset" linkistä voit tulostaa oman kunniakirjasi sekä linkittää tuloksesi joko Facebookiin tai Twitteriin

Etsi oma tuloksesi ja klikkaa sitä, tämän jälkeen voit tulostaa tai linkittää...

From the "OnLine Results" link below, you can print your own certificate and link your results to either Facebook or Twitter

Find your own result and click on it, after that you can print or link...

Viralliset tulokset sunnuntai - Official results sunday

Päivitetty 28.02.2023 klo 13.30 - Updated 28th February at 1.30 PM.

Online Tulokset / Online Results:

Tuloseuranta ja lähtöluettelot - OnLine Results and start lists

Lehdistö tulokset - Press results

Youtube live

62 km, Free-style:

| All together | Men | Women |

| Serially / Sarjoittain |

32 km, Free-style:

| All together | Men | Women |

| Serially / Sarjoittain |

20 km, Free-style:

| All together | Men | Women |

| Serially / Sarjoittain |

Tiedustelut - questions to:
Tuloksia koskeva palaute sähköpostilla tästä,
GSM +358 - 400 550 801

Tulokset täälläkin tekevät - Results by:

Result Service Finland Oy,
Result T:mi Kokkens,
T:mi ResultSalo,
T:mi Vili Virtanen